Tiểu Sử Họ và tên: NGUYỄN VĂN PHÚNG . Bút danh : TRÚC PHƯƠNG.

 Năm Sinh : 1944 , Quê quán : Hải Phòng .

 Hiện thường trú tại : Nhà 27 Ngách 575/22 Phố Kim- Mã ,Ba-Đình,
                 
                  Hà –Nội.

 Nghề nghiệp: Kỹ Sư .

 Công việc đã kinh qua:

- Thủy thủ

- Giáo viên cấp hai, trường nghề

- Bộ đội chống Mỹ, sĩ quan cấp úy

- Cán bộ tổ chức Viện Thiết Kế giao thông

- Thành viên chuyên trách Hội Đồng Quản Trị, Trưởng Ban Kiểm Soát

Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Giao thông Vận tải.

- Chuyên viên cao cấp

- Chủ Tịch Công Đoàn Tổng Công Ty.

 Nghỉ Hưu trí năm 2005.

 Hiên làm Bí thư Chi bộ Khu dân cư Phường Ngọc-Khánh .

 * * * * *

lăng mộ đá toyota thanh hóa