NHỚ

Xuân về tôi lại nhớ người
Nhớ câu lục bát đầy vơi nỗi niềm
Nhủ lòng thôi nhớ để quên
Mà sao gió lại thổi buồn lạnh vai !

Giá như người cứ nhạt phai
Câu thơ lạc vận còn ai trạnh lòng
Bây giờ xuân gõ cửa phòng
Mà thơ tôi vẫn long đong tìm người !

Tình thơ hay bởi tình người ?
Mà sao nỗi nhớ khôn nguôi xuân về !

                           Hà Nội 1/2018.

lăng mộ đá toyota thanh hóa