THƠ BUỒN

 Thu này buồn lắm em ơi

Để cho thơ phải chơi vơi theo người

Lá thơ vàng gió cuốn rơi

Nhìn cây lá hỏi thơ ơi có buồn ?


Ng. Khánh, 13/9/2021.

KHAI GIẢNG 2021

 Khai giảng không đến trường

Vì covid tai ương

Xưa nay chưa từng có

Nhìn trẻ nhỏ thương thương !


Khai giảng không đến trường

Vẫn đồng phục ,khăn quàng

Đứng chào cờ trang trọng

Bàn tay nhỏ đưa hương !


Khai giảng không đến trường

Ngắm cô qua màn ảnh

Nhìn bạn không thấy cười

Em buồn ,ơi vấn vương !


Hà Nội, 5/9/2021


lăng mộ đá toyota thanh hóa