MỪNG THỌ THI HỮU ĐĂNG THUYẾT

 Anh là thi hữu của tôi

Bảy nhăm xuân thẫm tình đời, tình thơ

Chúc mừng khỏe mạnh, đẹp mơ

Câu Lạc Bộ đang mong chờ thơ hay.


Ngọc Khánh,29/12/2020.

MỪNG THỌ THI HỮU QUANG HINH ,ĐĂNG TÚY

 Thi huynh, thi hữu của tôi

Tám nhăm xuân với nỗi đời đầy vơi

Chúc anh mạnh khỏe tươi vui

Cùng thơ đẹp mãi cho đời bách niên.


Ngọc Khánh, 29/1/2020.

CHÚC MỪNG THỌ TS. CAO NGỌC CHÂU

 Thương binh- nhà giáo- nhà thơ

Bảy nhăm xuân chưa bao giờ nghỉ ngơi

Gót mòn cuối đất cùng trời

Bài thơ nào viết cho người tri âm

Mệnh đề nào thức thâu canh

Tối ưu bài toán làm xanh cây đời

Cao Ngọc Châu một con người

Danh thơm dòng họ, Gửi đời men say

Chúc anh mạnh khỏe, thơ hay

Bách niên giai lão,đong đầy thương yêu.


Ngọc Khánh, 29/12/2020.

lăng mộ đá toyota thanh hóa