NHỜ GIÓ

                     Kỷ niệm bốn mươi năm
                     Tôi buồn,vì không về được chiến trường xưa
                     Thắp ba nén nhang xin nhờ ngọn gió
                     Gửi vào trong đó một tấm lòng thành
                     Hương hồn đồng đội nhận cho,
                                                    chút hương ấm mong manh!
                     Cầu mong các anh siêu thoát an bình !

                                               Hà -Nội,mùa đông 2015.

THỐNG KÊ- TỰ SỰ

                   Chín năm binh nghiệp xông pha
                   Năm hai trận đánh sáng lòa chiến công
                   Nhiều khi thiếu muối gạo không
                   Chân run,chụp củ,mò lần suối sâu
                   Chiến trường bám trụ có nhau
                   Phá vây,chia lửa,thọc sâu công đồn  
                   Từ binh nhì đến sĩ quan
                   Trung kiên,trách nhiệm,dọc ngang tung hoành
                   Sáu lần thương tích phần mềm
                   Năm lần dũng sĩ, bấy lần huân chương

                   Ra quân về với đời thường
                   Vẫn là người lính chiến trường năm xưa
                   Cấp ngành chiến sĩ thi đua
                   Huy chương các loại cũng vừa đủ năm
                   Thơ văn đoạt giải mấy lần
                   Ngẫm mình là một công dân chuyên cần
                   Dẫu qua thất thập tuổi xuân
                   Năng hoạt động và thì thầm cùng thơ
                   Đời vui,hạnh phúc đầy nhà
                   Thống kê sơ lược, làm quà mừng xuân.

                  (Nhân kỷ niệm 40 năm toàn thắng-4/1975-4/2015)

SUY NGẪM

                                  1.Danh lợi thoảng qua,thơ năng gánh
                                     Đường đời dài,ngắn bởi chữ tâm.

                                  2.Danh vọng, chức tước nhẹ tênh
                                     Thơ văn nặng gánh, gập ghềnh dặm xa.
                                                                                       3/2015.

lăng mộ đá toyota thanh hóa