TẾT TẢN MẠN LÒNG

 Qua một đời phiêu dạt

Tết muốn về quê hương

Dịch cô vít chặn đường

Nỗi buồn thêm nặng trĩu !


Ngụp lặn tuổi niên thiếu

Mực nhòe vở học sinh

Tao ngộ đời chiến binh

Trắng đen thời công chức .


Biết cơ man khó nhọc

Cùng bấy nhiêu buồn vui

Thời gian mải miết trôi

Nợ đời bao vay trả ?


Nay cuộc sống thong thả

Bảy chín mùa xuân qua

Tinh thần vẫn chưa già

Nhưng đâu còn xuân sức .


Mong dịch mau kết thúc

Về thăm bù quê hương

Biết dẫu cuối con đường

Và cả đời phiêu dạt !


Hà Nội , Tết Nh.Dần.

XUÂN BUỒN

Dịch bệnh ngăn về thăm quê

Lòng buồn thương theo lối về

Mặt trời lên từ nơi ấy

Hình như tiếng sóng chân đê .


Chống dịch không về thăm quê

Nỗi nhớ nặng theo đường về

Tiết xuân năm nay nhàn nhạt

Ngập mặn rừng , chim thiên di .


Tết không về thăm quê hương

Lăng Mộ hương khói vấn vương

Người thân ra vào ngóng đợi

Thói quen theo lẽ tự nhiên .


Dịch lan từ phố cùng làng

Để mùa xuân buồn mênh mang

Hoa đào hình như kém thắm

Lòng người lo lắng bất an .


Dân mình truyền thống kết đoàn

Dich bệnh ắt phải tiêu tan

Cuộc sống an bình trở lại

Đường quê vàng nắng ngập tràn .


Ng. Khánh,tháng 1/2022. 

lăng mộ đá toyota thanh hóa