CHÚC THỌ NGUYỄN ĐĂNG TÚY LÊN LÃO TÁM MƯƠI

Ngắm trăng tưởng gặp chị Hằng
Ô hay, lại thấy ngày xanh của mình
Qua rồi chìm nổi, lênh đênh
Ung dung tự tại, tám mươi xuân tròn
Bạn đời trọn đạo sắt son
"Người ơi, người ở..." mãi còn buông neo
Trời làm lẻ bóng ngày nào
May còn bầu bạn, trăng vào trang thơ
Chúc vui,
               Chúc khỏe,
                                 Mong chờ !
Được đọc thơ mới và mơ trăng tròn.

                         Hà -Nội,xuân 2016.

Tập thơ:HOÀI NIỆM BUÔNG NEO

Tho Truc Phuong (Buong neo)

lăng mộ đá toyota thanh hóa