TUỔI TÁM MƯƠI TỰ KỂ

(Họa bài thơ:Tự bạch tuổi tám mươi của Đăng Túy)

Vừa vượt tám mươi niên Bính Thân
Xem ra cái tuổi đẹp mọi phần
Say thơ, tỉnh rượu, tình bát ngát
Hẹn biển ,mời non chẳng phân vân
Con cháu đạt thành vui đàn hát
Lòng tin bạn hữu thắm chữ nhân
Xuân về mỗi độ thơ lộc biếc
Dào dạt nghĩa tình thẫm đậm thân .

                        Hà Nội,6/2016.

ĐÀ NẴNG XANH

Dải lụa Hàn giang xanh thắm xanh
Huyền ảo sắc màu rực rỡ Thành
Sơn Trà Phật ngự an bình Nước
Ngọc biếc Mỹ Khê gió mát lành
Chín khúc cầu cong,ơn tạo dựng
"Trái bắp" *vươn cao chạm mây xanh
Đất lành nhân thế, tình thao thiết
Ngọc bích-Đà Nẵng sáng long lanh.

*Tòa Thị chính T.P. Đà Nẵng
                                     Đà Nẵng,5/2016.


                             

HỘI AN

Chùa Cầu ,Hội Quán,...níu chân
Sông Hoài,
                 Nhà cổ,
                            Gió lành Hội An .
Dấu xưa, tích cũ còn in
Bài chòi em hát mênh mang cõi lòng
Đèn lồng soi bóng đỏ sông
Hội An ơi !Rực rỡ hồng nước non !

                             Hội An,16/5/2016.

BÀ NÀ

Tiên cảnh Bà Nà sương khói bay
Lâu đài, làng cổ,...khách mê say
Sơn lâm hữu tình, tình non nước
Đến rồi, bịn rịn lúc chia tay !

                          Bà Nà 15/5/2016.

lăng mộ đá toyota thanh hóa