BẠN TẶNG TRANH - THƠ

Mừng vui bạn tặng tranh -thơ
"HOA BÀNG VUÔNG" sắc nõn nà vào đêm
Đảo xa, sóng gió có em
Thêm hương, thêm cảnh ấm êm tình người !

Mến phục bạn hữu đa tài
Trân trọng tình nghĩa, ngọt bùi sẻ chia
Cám ơn nhiều-Kỷ lục gia*
Cứ xanh thẫm, cứ nõn nà như hoa !

*Kỷ lục gia- hs.nt. Nguyễn Đình TRanh.

                                     Đông Anh 25/11/2017.

lăng mộ đá toyota thanh hóa