NGHE ĐỌC THƠ

Tôi nghe người ấy đọc thơ
Lòng buồn man mác,
                              Gió mơ những gì ?
Thơ thả từng giọt lâm ly
Gió say thơ ,
                     Tôi say gì nữa đây ?
Làm sao lòng lại ngất ngây
Vịn vào cánh gió ,
                            Thơ bay tím trời
Đọc xong, người ấy đi rồi
Tôi buồn !
                Hết đứng lại ngồi thơ ơi !

                                Hà Nội, 7/2017.            

lăng mộ đá toyota thanh hóa