TRẢ GIÁ

Trời giận chi đổ lửa ?
Cháy cây, nóng ngây ngạt người.
Gió bận gì mà không về thổi mát ?
Để nắng rát, đất buồn .
Mưa lang thang mãi đâu ?
Sao không về mau mau người đợi.
Đâu chỉ phải tại người .
Mà phải trả giá vậy sao ?

  Hà Nội, ngày cực nóng 22/6/2019.

CÂN BẰNG

Nắng quá, lá héo ,cành khô
Lại mong mưa, mới ngõ hồ tái xanh
Mưa quá nhiều, cây rũ cành
Lại mong nắng, hong rễ cành tốt tươi
Gió nhẹ, mát đất, mát trời
Giông tố, bão giật làm người âu lo
Ở đời đã "quá" đều thua
Cân bằng sự cuộc, sẽ vừa lòng nhau .

                    Hà Nội, 6/2019.

KHÔNG ĐỀ

Xòe bàn tay, ngẫm sự đời
Ngón này bèo dạt, mây trôi ngón nào
Bàn tay ngón thấp ngón cao
Duỗi thẳng ,co vào cùng một bàn tay
Sự đời trăm đắng ,ngàn cay
Đều dồn vào cả bàn tay con người .

                          Hà Nội, 13/6/20189.

VÌ SAO

Lá cháy, cành khô, hoa lụi tàn
Nơi này nắng lửa, kia mưa chan
Vì sao thiên ,thủy bừng cơn giận
Để kiếp nhân gian nạn vô vàn !

                      9/6/2019.

lăng mộ đá toyota thanh hóa