EM CÓ VỀ KHÔNG

Mùa xuân này buồn quá em ơi
Dịch bệnh hoành hành khắp mọi nơi
Hội họp,giao lưu,...đều khép cửa
Ra vào,sớm tối chỉ vậy thôi !

Có lẽ khi xuân dần lụi tàn
Cho hè nắng mới kịp bước sang
Hoa lá,cỏ cây thêm xanh biếc
Trời trong,vàng nắng dịch tiêu tan.

Ta lại giao lưu,lại hội hè
Thanh bình đây đó rộn tiếng ve
Em có về không,ngày thơ ấy?
Xem ai ngâm vịnh, ai lắng nghe.

                      Hà Nội,cuối xuân 2010.

lăng mộ đá toyota thanh hóa