NÓNG

Nóng như đổ lửa, mạng treo
Làm cho con chữ cũng vèo bay qua.


NẮNG

Nắng làm hoa mắt, ong đầu
Hàng cây xanh cũng rầu rầu héo khô
Nắng bẻ cong cả câu thơ
Mồ hôi nhòe chữ bao giờ mới thôi.

Nắng mưa là việc của trời
Làm thơ là nghiệp cuả đời thi nhân.
                         
                 Ng.Khánh,7/5/2020.

lăng mộ đá toyota thanh hóa