CHỜ THƠ

Đón thu sang sửa cửa cùng nhà
Bận rộn nên thơ chửa ghé qua
Chờ mãi thu đành ra đi vậy
Nếu buồn thơ nhớ ghé tìm nha .

                      Ng.  khánh ,30/9/2019.

lăng mộ đá toyota thanh hóa