CON THUYỀN THƠ

(kính tặng C.L.B. thơ Thông Reo )

Câu lạc bộ thơ Thông Reo
Con thuyền thơ đa sắc chèo trên sông
Dòng đời sóng gió, đục trong
Thuyền Trưởng vững lái
Mở lòng êm xuôi
Thuyền viên phối nhịp người ơi
Con thuyền thơ ấy
Đã neo đời gần bốn mươi năm
Góp vào công cuộc nhân văn
Làm vơi đi nỗi nhọc nhằn nhân gian !

Dù xuôi dọc
Hay sang ngang
Thuyền thơ mãi mãi vững vàng mà reo
Bây giờ đủ lái, mạnh chèo
Sóng to, gió lớn, gieo leo chẳng sờn !

Thông Reo
 Từ mạch, từ nguồn
Dâng đời tác phẩm vuông tròn hồng tươi
Yeu lắm lắm
Thông Reo ơi !

                                      Ng. Khánh,3/2019.

lăng mộ đá toyota thanh hóa