LỤC BÁT NỈ NON

( Thân tặng Lâm )

Em tặng tôi một bài thơ
Đọc đi, đọc lại bây giờ còn say
Câu lục vừa chạm đâu đây
Tay với câu bát đong đầy ý thơ
Ơ hay, cứ nghĩ vẩn vơ
Nắng hè tháng sáu, ai chờ bóng râm ?
Cám ơn người tặng, sao không
Đâu có địa chỉ để mong tỏ bày
Hỏi thơ biết tính sao đây ?
Người vô tình thế, cơ may đâu còn
Thôi thì lục bát nỉ non
Cám ơn người, thơ mãi còn buông neo !

                                   Hà Nội,6/2017.

CÂY VÀ LÁ

Cây bảo lá
Sao không xanh cho cây tươi tốt ?
Lá thưa rằng
Ai hút nhựa mà xanh ?
Cây nói :
Đó là việc của rễ, của cành
Của trời
Của đất .
Lá thở dài ! Tôi rụng mất người ơi !

                       Hè,2017.

HÉO

Nắng nóng quá !
Ngày cây buồn vàng lá
Đêm thức rũ cành mong chút sương rơi
Liệu ngày mai còn ai ngồi ?
Khi bóng mát héo mất rồi
Hỡi cao xanh có thấu không ?
Kiếp con người...!

                            Hà- Nội,4/6/2017.

NÓNG

Nắng quá !
Ngồi trong nhà mà bừng bừng đầu óc
Ai ngoài đồng lưng gập khúc đói nghèo ?
Ai treo mình dàn giáo trên cao ?
Thương quá những giọt mồ hôi
Vừa chảy ra, đã bị trời thiêu khô loang muối !

                          Hà- Nội, 3/6/2017.

lăng mộ đá toyota thanh hóa