NHỚ

Covid nên không được gặp người
Làm cho thơ lại chơi vơi trạnh buồn
Nỗi nhớ vo lại cho tròn
Mong khi gặp lại ai còn cho ai

                  Ng. Khánh,17/2/2020.

NGHĨ VỀ TÌNH YÊU

(nhân ngày valentine 2020)

Bao người lên mạng tỏ bày
Lời hay,ý đẹp tình say lẽ đời
Nào ai tình cũ,cũ vời
Còn không ?hay đã về nơi ngút ngàn
Ở đời bao nỗi trái ngang
Đem ru, ru mối tình tang, tang tình
Một thời như bóng với hình
Nào hay giờ chỉ bóng mình,mình thôi
Valentine có nên đôi ?

                     Hà Nội,xuân 2020.

lăng mộ đá toyota thanh hóa