THƯƠNG CHÁU

Cháu thi không đạt,lòng ông buồn
Cú vấp ngã này mong nên khôn
Sự học còn dài,đời niên thiếu
Cơ hội còn nhiều, cố gắng lên !

Trường vì thành tích,giục chuyển thôi
Nghe xa xót quá ! buồn buồn ơi !
Sao không mở lòng vì con trẻ
Nhà giáo lương tâm còn hay vơi ?

                      Ng. Khánh 8/2019.

THU

Thu chẳng ra thu, hè khác hè
Heo may nào thấy ,nắng chéo nghoe
Ùng ục mưa chan, ngâu đâu vắng
Thiên thời đổi khác, cách nào che ?

                     Hà Nội, 12/8/2019.

lăng mộ đá toyota thanh hóa