TRẢI NGHIỆM

Đi qua thời gian của cuộc đời mình
Chìm nổi, vơi đầy song hành cùng đấy
Đắng cay,ngọt bùi, vui buồn cũng vậy
Muốn hay không vẫn đeo đuổi kiếp người !

Qua thăng bằng mới hiểu rõ đầy vơi
Ngậm đắng, nuốt cay mới hay bùi ngọt
Gian khổ ,khó khăn rèn nên chí thép
Vận hạn gập gềnh soi rõ tâm can !

Tạo hóa muôn loài định phận rõ ràng
Kiếp người ta cũng trong vòng luật ấy
Trí lực, tâm minh tạo ra vận hội
Kiên định ,thiện căn vun số mệnh hồng!

Đi qua thời gian của cuộc đời mình
Nên bằng lòng với những gì hiện hữu
Thúc đẩy ,tăng cường,đắp bồi làm hiệu
Thanh thản lòng, cuộc sống đáng yêu hơn !

Tiền của nhiều ,chưa hẳn đã giầu sang
Sức khỏe tốt,bạc vàng  nào sánh được
Con cháu thảo hiền, phúc nhà tươi đẹp
Đời xế chiều, càng thẫm đậm thương yêu !

                                      Hà -Nội, 4/2017.

CÕI TIÊN

Bảo Tháp soi bóng Hoàng giang
Mái cong cong vút gió ngàn mây bay
Thiên- nhân hòa tạo nơi đây
Tràng An-Bái Đính đất này cõi tiên
Tiền nhân hóa bậc thánh hiền
Du xuân rũ bỏ ưu phiền, tích tâm
Cố Đô cổ kính rêu phong
Đinh-Lê, kim cổ ngàn năm trường tồn !

                          Bái Đính, xuân 2017.

KHÔNG ĐỀ

Ở đời , vay-trả, được- thua
Chỉ như ngọn gió thoảng qua vô thường
Kiên định đạo lý, kỷ cương
Đạo nhà, phép nước thuận đường mà đi .

                              Xuân Đinh Dậu.

lăng mộ đá toyota thanh hóa