TÂM SỰ

Cho dù buôn ngược, bán xuôi

Thời gian, nước chảy, bèo trôi lẽ thường

Đời người bao mối tơ vương

Sinh-Lão-Bệnh- Tử con đường phải qua .


Muôn loài tạo hóa sinh ra

Dựa nhau, tranh đấu tạo đà tiến lên

Biết dừng đúng lúc là Tiên

Hãy gỡ bỏ mọi ưu phiền nên vui .


Hà Nội ,đầu đông 2020.

 

NGHĨ VỀ HỘI

 Hội này Hội nọ đua hoa

Hương thơm thì ít, xót  xa lại nhiều

"XIN CHO" như thể bùa yêu

Len vào cả Hội nên điều trái ngang

Cái danh được mấy tấc gang

Mà sao lắm kẻ sẵn sàng "thiêu thân".


Ngẫm đời có được chữ "TÂM"

Trường tồn trong cõi thế nhân vô thường.


                            Hà Nội, 10/11/2020.

 


lăng mộ đá toyota thanh hóa