AI

Nghe thơ ai đọc thơ ai
Thể như chim hót bên tai thu chiều
Tan Hội ai nhớ ai nhiều
Để trong mơ ai làm xiêu ai rồi
Nỉ non ngâm vịnh ai ơi
Ai nhớ thơ,nhớ ai người ngâm thơ .

                              Hà Nội,trung thu 2018.

CHÚC MỪNG CỤ HỒNG VÂN

Mây  Hồng bay qua cửu thập đường đời
Trải nghiệm vui buồn, đắng cay, chìm nổi
Chất cộng sản bảy mươi còn tươi mới
Tinh thông nữ sĩ thơ hiến cho đời
Một tấm gương sáng tươi giữa mọi người .

                          Ngọc khánh, 9/2018.

THU

Lao xao lá trúc gió đung đưa
Lang thang mây xám lất phất mưa
Tung tăng cá lội hồ leo lẻo
Hanh heo ngõ vắng nhạt nắng trưa .

                       Hà Nội,4/9/2018.

ECOPARK

Ecopark xanh ngắt, xanh
Lại nhớ rừng thuở chiến binh lâu rồi
Tuổi xuân treo dốc lên trời
Gió ngàn,
               trăng khuyết,
                                    đầy vơi nỗi niềm !
Ecopark nơi bình yên
Giọt mưa thu trải lá non xanh chồi
Trẻ già,
             nam nữ,
                           tươi vui
Một khu rừng giữa đất trời Thủ Đô .

                          Hà Nội, 3/9/2018.         

GỐM BÁT TRÀNG

Gốm Bát Tràng đủ sắc màu
Vàng nắng, xanh ngọc, ...
Thẳm sâu tình người .
Từ mạch nguồn
Đất, đất ơi !
Làm rực hồng cả khoảng trời, dòng sông !

                                  Bát tràng 3/9/2018.

lăng mộ đá toyota thanh hóa