TẢN MẠN THU

Trời trong xanh
Nắng hanh vàng
Có đôi chim nhỏ ríu ran trên cành
Làm gì mải miết hỡi chim ?
Chúng tôi đi tìm bắt lũ sâu
Đó là nhiệm vụ hàng đầu
Cũng là để chúng tôi tồn tại .

Hồ thu xanh
Đàn cá con mê mải
Cá làm gì để nước lăn tăn ?
Bỗng chúng tản nhanh
Có con vượt cao hơn mặt nước
Con cá lớn từ đâu lao ngược
Rượt đuổi cá con, đớp đớp liên hồi
Nước thương cá con
Bỗng chốc thành mồi
Lòng hồ đau xót !

Hàng cây ven hồ
Lá vàng rơi xào xạc
Không nỡ làm đau cành
Nên lá nhẹ nhàng rơi
Riêng lữ khách trạnh buồn
Nhìn về phía chân trời !

                 HN,10/2016.

NGHIỆP

Ai cũng phải làm
Ai cũng cần ăn
Trăm, ngàn, vạn nghề
Triệu, triệu khó khăn !

Sản phẩm tạo ra
Bán mua, trao đổi
Nhu cầu xã hội
Mỗi ngày một cao !

Có nghề thanh tao
Nghề cầm bút viết
Câu thơ- núm ruột
Đau đáu với đời !

Nhưng có mấy người
Vượt qua túng thiếu
Đó là chức nghiệp
Muốn bỏ không xong !

Đời là vậy chăng
Nào danh, nào phận
Thành câu cửa miệng
"Cơm áo không đùa với khách thơ"!

                         Hà Nội, 10/2016.

lăng mộ đá toyota thanh hóa