THƠ LÀ VẬY

 Tiếng lòng đâu dễ nói ra

Thơ là vậy

Đâu phải là thoảng qua .

Phác ra, chỉnh sửa , phúc tra

Đắn đo lên facebook

Hay là cần xem thêm .

Tiếng lòng để ở trong tim

Nói ra chỉ sợ làm phiền người ta .


Ng. Khánh, 26/11/2021.

THƠ CHÍN

Làm thơ từ thuở học sinh

Đến bây giờ vẫn thấy mình còn xanh

Bạc đầu từ ngữ nổi nênh

Bao giờ thơ chín để dành cho nhau !


Ng. Khánh, 17/11/2021.

KHÔNG ĐỀ

 Covid ngăn ta gặp nhau

Trang thơ trên mạng tìm nhau giao hòa

Bây giờ chẳng ngại gần xa

Không lo mưa nắng, mặn mà cùng thơ !


Ng. Khánh, 12/11/2021.

HÌNH NHƯ

 Hình như từ ngữ xa tôi

Bỏ đi chơi mãi, biết nơi nào tìm


Hình như ý tứ im lìm

Làm thinh chi, để con tim đợi chờ


Hình như câu chữ thờ ơ

Chỉ ở nhà, nên câu thơ lạc vần


Rối bời cùng những phân vân

Phải làm gì, để ghép vần thành câu .


Ng. Khánh, 8/11/2021.

lăng mộ đá toyota thanh hóa