LỜI CHÚC ĐẦU NĂM

 Xuân về chưa được gặp nhau

Gửi gió chúc bạn sang giầu hồn thơ

Để rồi trong những giấc mơ

Vẫn nghe văng vẳng tiếng thơ ngọt ngào

Vẫn là cái dáng thanh tao

Luôn khỏe mạnh cùng hồng hào làn da

Thông Reo cường tráng thân đa

Qua dịch, xum họp mặn mà bạn ơi !


Ng. Khánh ,ngày cuối năm 2021 .

40 NĂM THÔNG REO

 Bốn mươi năm chặng đường dài

Thông Reo vi vút cho đời thêm xuân

Miệt mài  chọn chữ ghép vần

Để câu thơ nối bạn gần bạn xa

Thông Reo hòa bản trường ca

Góp cho đời mãi đậm đà hồn thơ .


Ng. Khánh,12/2021.

TÔI NGHĨ

Đừng sa đà học thuật

Tiếng lòng mới nên hay

Thần đồng của nhân loại

Biết đâu luật , tỏ bày .


Ng. Khánh, 12/20021. 

CẢM TÁC THƠ BẠN

(Bài Cũ Càng )


Khó quên kỷ niệm cũ càng

Bởi kỷ niệm ấy nhuộm nàng từ xưa

Đời còn đẹp những giấc mơ

Dẫu là cũ lại như vừa đêm qua .


Ng. Khánh,8/12/2021.

 

lăng mộ đá toyota thanh hóa