KHÔNG ĐỀ

Kiếp người vốn đã lênh đênh
Hãy làm ngọn gió mát lành cho cây
Để đời một chút men say
Đến khi chuyển kiếp gió bay về trời.
                                   Hạ 2015.

TIẾNG LÒNG

Đường đời còn đoạn ngắn thôi
Mà hương sắc vẫn xanh tươi ngời ngời
Tiếng lòng - Thơ góp cho người
Cây cao bóng cả mát đời cháu con !
                                     Hè 2015.

LÁNG GIỀNG PHỐ TÔI

"Bán anh em xa, mua láng giềng gần"
Câu ca xưa mãi vang ngân trong đời
Chung tường, chung cả sân chơi
Chung con ngõ nhỏ một thời tiễn đưa
Dẫu phải đi sớm về trưa
Cũng yên lòng chẳng âu lo điều gì
Láng giềng nhiều chuyện thầm thì
Buồn vui chia sẻ, mọi bề yên vui
Văn minh thanh lịch người ơi
Láng giềng đời nối tiếp đời gần nhau!
                                      Hà Nội, 7/2015.

lăng mộ đá toyota thanh hóa