THẺ VÀO CHỢ

Cầm "Thẻ Vào Chợ" nhớ ngày xưa

Một thời bao cấp trắng ruộng bừa

Không áo che mưa đành chịu ướt

Đèn dầu leo lét lọt liếp thưa !


Ngày nay đã áo ấm cơm no

Đang đà phát triển đẹp cơ đồ 

Bỗng dưng covid tràn ngõ phố

Làm cho mọi người phải âu lo !


Trận chiến bây giờ rất cam go

Chung lưng đấu cật ắt thắng to

Truyền thống muôn đời còn sáng chói

Nhất định covid sẽ thành tro !


Ngọc Khánh, 31/7/2021.

TIỄN BẠN

 Bạn đi về cõi vĩnh hằng

để thương nhớ với đau lòng người thân !

Kiếp người ai cũng đến lần

Mà sao đắng đót phân vân lẽ đời !


N.T.L. Cầu Giấy, 8.30 ngày 20/7/2021.

THÓI QUEN

 Xem tin

              Nghe nhạc

                              Đọc thơ

Thành thói quen tự bao giờ không hay

Tuổi đời mỏi cánh chim bay

Trí nhớ hao cạn, gió lay về ngàn

Thôi thì còn thói quen san

Biết đâu được phép thần ban tìm vào .


Ng. Khánh, 10/7/2021. 

lăng mộ đá toyota thanh hóa