LỜI CHÚC C.L.B. THƠ THÀNH CÔNG

Thành Công Thơ, ba mươi mốt xuân
Cành lá xum xuê, xanh biếc xanh
Thắm tươi điều tốt, thẫm điều lành
Góp viên gạch đỏ xây phường phố
Hiến tấm lòng son với nhân dân
Tiếng thơ rung động tâm hồn bạn
Thi hữu, thi nhân nặng nghĩa tình !

                            Hà -Nội,1/2016.

lăng mộ đá toyota thanh hóa