TUỔI THÂN

Tuổi Thân tự lập người ơi
Ghét gen đố kỵ, một thời gian truân
Tha hương, phiêu dạt, xoay vần
Tâm sáng, trí dũng, chuyên cần mà nên
Hậu vận , cuộc sống dịu êm
Tự xây phúc phận, chẳng phiền lụy ai
Suy tư tĩnh lặng đêm dài
Chức quyền mây nổi, tình đời thiên thu !

                            Hà-Nội,31/12/2015.

GIAO CA

Dê núi hoàn ca trực của mình
Năm Mùi khó nhọc cuộc mưu sinh
Nay giao tiếp quản cho anh Khỉ
Mong Thân an vui, Nước thái bình .

                                 Hà -Nội,29/12/2015.          

NGÀY TRĂNG NON

Biết nhau từ độ trăng tròn
Nay gặp, em bảo đâu còn như xưa
Đường đời sớm nắng, chiều mưa
Dẫu mặn mà mấy trăng xưa cũng già.

Người đi chinh chiến trường xa
Chưa lời hẹn, đâu dám chờ người dưng
Đến thì em phải lấy chồng
Phận đã vậy, biết còn mong ước gì.

Kể từ ngày ấy ra đi
Lời em còn mãi thầm thì bên tai
Ví dù xẻ được làm hai
Nửa gửi lại, nửa dặm dài chiến chinh.

Thời gian sao nỡ vô tình
Làm cho bối rối khi mình gặp nhau
Với anh, em mối tình đầu
Vẫn trăng non đấy, mặc dàu tóc sương.

Gặp nhau đã tỏ đoạn trường
Dù không duyên phận , vẫn còn nồng say
Thôi đành ngậm đắng nuốt cay
Kiếp sau xin hẹn đến ngày trăng non

                     Hà-Nội,cuối đông 2015.

KHÔNG ĐỀ (6)

Chị tôi cải táng cho chồng
Sương giăng kín mộ, ánh hồng chưa nhen
Nơi anh nằm đất chua phèn
Làm cho hài cốt xám đen màu bùn
Nửa đời chinh chiến súng gươm
Nay tan vào đất khói hương ngạt ngào
Kiếp người là vậy, tránh sao
Ai rồi cũng sẽ tan vào hư không
Thẻ hương thơm thắp cho chồng
Chị tôi nấc nghẹn tiếng không thành lời
Âm dương cách trở đôi nơi
Cũng là một cõi người ơi hỡi người !

                        Đông Tác,10/11 Ất mùi.

HOÀI NIỆM BUÔNG NEO

Ngày ấy
Bụi trường chinh nhuộm đỏ sức xuân
Súng nổ rách trời
Bom rơi cháy đất
Ai còn, ai mất !
Phiêu dạt nơi nao ?
..........
Người may mắn trở về
Hoài niệm
Mộng mơ
Thường trực
Buông neo !
Làm nỗi nhớ lặng thầm
Thức dậy
Khi giá lạnh, trời chiều !

                                 Hà Nội,mùa đông 2015.

lăng mộ đá toyota thanh hóa