CÕI TẠM

Kiếp người
Sống là cõi tạm
Khi về cõi vĩnh hằng
Đất mẹ bao dung
Muôn loài cũng theo qui luật ấy
Cần chi phải phô trương
Khác người quá vậy
Đó là tấm gương sao ?

Hỡi các thánh nhân
Lập quốc công thần
Xin cho dân lời răn, dậy
Để đất yên
Nước chảy xuôi dòng
Lòng người hướng thiện .

                  Hà Nội,cuối thu 2018.

ĐỢI CHỜ

Đợi chờ
Chờ đợi
Chín điều *
Không gian thu
Vẳng tiếng diều quê hương
À ơi...lời mẹ yêu thương
Gieo vào trời ,đất lòng tin đang chờ.

Mệnh người
Vận Nước
Ước mơ
Dân giầu, nước mạnh
Thế cờ đang lên
Nói và làm nhớ đừng quên
Song hành .

* 9 điều qui định...tại H.N. T.Ư.8 khóa 12 tháng
10/2018

lăng mộ đá toyota thanh hóa