THẤY

 Qua dịch bệnh

Rõ trắng đen

Người bản lĩnh, kẻ ươn hèn

Ai vào chống dịch ,ai chen lợi quyền ?

Dân mình đoàn kết yêu thương

Ở đời nhân quả vô thường ai ơi !


Hà Nội , 10/2021.

lăng mộ đá toyota thanh hóa