KHÔNG ĐỀ

( Tặng bạn thơ sinh nhật tuổi sáu mươi)

Sáu mươi tím mộng tím mơ
Vẫn tươi xuân ngát hương thơ cho đời
Còn làm say đắm lòng người
Để thơ khắc khoải đứng ngồi không yên .

                                 Hà Nội,22/1/2019.

lăng mộ đá toyota thanh hóa