K15

Nắng mới
Lũng xanh
Trời xanh
Đài tưởng niệm cao vút vươn mình !
Trơ trơ cọc bê tông cùng tuế nguyệt !
Nơi đây
Biển, trời biết
Đất, Người hay
Bao con tầu không khoác số lên mình
Mà chở đầy trọng trách quang vinh
Vượt biển vào Nam đánh giặc !

Biển cả mênh mông
Con tầu vô cùng nhỏ bé
Bão giông
Giặc truy tìm
Vô vàn gian nan, khốc liệt !
Chỉ biển và các anh biết
Hình thù cái chết tấc gang !
Để khi hòa bình
Người còn
Người mất !
Đến muộn đón vinh quang !

Hôm nay
Nắng mới
Chang chang
Gió nhẹ
Chúng tôi đến viếng các anh
Cũng muộn !
Nhìn cọc bê tông cô đơn giữa biển trời
Cúi xuống
Tôi tìm dấu chân các anh
Chỉ thấy trong tim đắng đót !
Trước trời xanh
Dẫu nơi đây đã thành công viên tươi đẹp
Nắng xanh !

                       Đ S-H Nội, 4/2018.
BẾN NGHIÊNG

Bến Nghiêng
Nghiêng bóng núi
Bến Nghiêng
Nghiêng trời xanh
Bến Nghiêng
Nghiêng biển, nghiêng thành
Bến Nghiêng
Nghiêng vào lịch sử liệt oanh !

Bến Nghiêng
Gió vi vu tháng ngày thầm hỏi
Dấu dày đinh thực ân còn không ?
Sóng nước mở lòng
Đã cuốn sạch
Chôn vùi sâu đáy biển !

Bến Nghiêng
Bây giờ
Mơn man xe,tầu cập bến
Sóng vỗ về khách du lịch đến thăm
Bến Nghiêng
Nghiêng mình trước sóng nước mênh mông
Bến Nghiêng
Mong Người không nghiêng như mình .

                           Đồ Sơn 4/2018.

lăng mộ đá toyota thanh hóa