GIAO THỪA MƯA

Sắp giao thừa mưa vẫn rả rích rơi
không ra được khỏi nhà
Như thiếu điều xưa cũ
Câu thơ nào còn đang ấp ủ
Canh Tý về có kịp nở ra không ?
Chiến hữu, bạn thơ ai còn nhớ, còn mong
Xin gửi vào mưa giọt vui,giọt nhớ
Giao thừa này đành thiếu điều xưa cũ
Mong đủ đầy vào giao thừa sau
Hoài niệm giao thừa ùa về nối tiếp nhau.

                  Ng. Khánh, giao thừa Canh Tý.

lăng mộ đá toyota thanh hóa