HỌA THƠ CAO NGỌC CHÂU (CÒN NHIỀU MƠ ƯỚC )

 MƠ  ƯỚC  CÒN  NHIỀU


Hy hữu bảy lăm là xưa

Bao lần năm ấy bằng vừa bảy lăm

Hồi tưởng nhãn hoa cùng trăng

Tân thanh thời còn thắm nắng tim hồng

Vần thơ xanh tứ xuân nồng

Đều đều Nam -Bắc cùng đồng bước chân

Yêu thương, cống hiến vì dân

Nhiều điều mơ ước còn lần bảy lăm .


Ng.Khánh, tháng 1/2021.  

NHỚ

 ba mươi tháng tư năm nay

Nỗi nhớ đồng đội đan dầy buồn tênh

Bởi chưng đồng đội chiến binh

Tuổi cao, lực kiệt lòng thành chơi vơi

Covid đại dịch khắp nơi

Không tụ hội ,bỏ vui chơi hội hè .


Trời mưa, gió lạnh se se

Đã buồn lại thiếu tiếng ve thường ngày

Rừng xưa chiến địa ai hay ?

Người nằm dưới cỏ có say giấc nồng ?

Nén nhang này gửi thinh không

Mong người nhận chút tấm lòng tri ân .


Nếu thời gian biết  phân vân

Đừng làm lỡ hẹn chiến binh một thời .


Hà Nội, 30/4/2021.

lăng mộ đá toyota thanh hóa