KHÔNG ĐỀ

Dẫu đi cuối đất cùng trời
Mãi còn ấm tiếng ru hời mẹ yêu
Quê hương bay bổng cánh diều
Chốn đi về nhặt nắng chiều buồn ,vui !

Đông Tác,ngày thanh minh 2019.

NGÀY MAI

Đành lòng thôi gặp gỡ, hàn huyên
Bởi tuổi cao, mắt mờ ,chân chậm
May còn nhờ mobai làm bạn
Giúp đồng đội biết tin về nhau .

Ngày chiến thắng (30/4) đã qua rất lâu
Nhưng dáng hình xung phong vẫn nhớ
Đồng đội ơi mưa bom bão lửa
Tôi luyện tình chiến hữu không phai .

Nhất định sẽ gặp nhau "ngày mai" .

Hà Nội.19/4/2019.

Đã SAO

Bảy sáu
Ừ thì đã sao
Cứ tươi vui, cứ ngọt ngào, mộng mơ
Nặng tình duyên nợ cùng thơ
Ơi thi nhân có mong chờ thi nhân ?

              Ngọc Khánh, 12/4/2019.

lăng mộ đá toyota thanh hóa