MƯA XUÂN

                  Mưa xuân lấp loáng mặt hồ
                  Đường xanh dải lụa,sương mờ bao quanh
                  Nhà ai thơm khói lửa xuân
                  Tiếng chuông chiều vút ngân cong mái chùa
                  Hồ Tây
                             xuân
                                     Tôi ngẩn ngơ !
                                                      Hà-Nội,2/Giêng/Ất mùi.

lăng mộ đá toyota thanh hóa