KHÔNG ĐỀ

Gió lùa ngõ phố heo may
Cuối thu nắng nhạt,
                              Lá bay,
                                         Chạnh buồn !
Bỗng dưng trời đổ mưa tuôn
Thương cho một kiếp chuồn chuồn gặp mưa !

                                        Ng. Khánh, 5/10/2019.

lăng mộ đá toyota thanh hóa