ĐỌC THƠ BẠN

 Viết khỏe

Thơ hay

Đọc đi, đọc lại,tôi say thơ người

Giá còn mười chín đôi mươi

Chắc là tôi đã đến nơi thăm nàng .


       Ng. Khánh, 9/2020.

CÒN MAY

 Qua thời chen chúc nói cười

Để hôm nay chỉ còn tôi với bà

Âu là thời thế thôi mà

Lại thêm qui luật bù trừ đó thôi

Mong sao không gặp rối bời

Còn may sớm tối có tôi, có bà .


                      Ng.Khánh,3/9/2020.


lăng mộ đá toyota thanh hóa