QUAN HỌ NGƯỜI ƠI

Thủy Đình, Bán Nguyệt, Đền Đô
Bến Tiêu Dương xưa, bây giờ vẫn xanh
Dập dìu liền chị, liền anh
Vút cong câu hát, vang ngân, hỡi người !

                                Từ Sơn, 2/2017.

ĐẦU XUÂN THĂM VIẾNG ĐỀN ĐÔ

Đầu xuân thăm viếng Đền Đô
Hương Cổ Pháp- Cội nguồn xưa nhân hòa
Đền đài, lăng  tẩm nguy nga
Dâng hương !
Bát Đế vân du trắng trời
Văn chỉ, võ chỉ hiền tài
Như Nguyệt ơi !
Vọng mãi lời nước non
Đế vương trí sáng, lòng son
Để Thăng Long mãi trường tồn sử xanh !

                                       Bắc Ninh, 4/2/2017.

LƯỠNG TIỆN

Dù mưa rát ,hay nắng phai
Tôi vẫn đi đón tương lai của mình
Vừa là rèn luyện thể hình
Lại nạp tâm tưởng triết minh của đời .

                          Hà Nội, 2/2017.

lăng mộ đá toyota thanh hóa