HAI CÂU

1. Thử hỏi đất thấp,trời cao
    Chân trời, góc biển nơi nào vui hơn ?

2. Nhân quả- luật đời ai cũng hay
    Mà sao còn sắp đặt bày trái ngang ?


Ng.Khánh, 20/5/2020.


NGẪM

Khi mẹ còn ở trên đời
Đã ai cùng gỡ rối bời mẹ mang ?
Giờ đây mẹ dưới suối vàng
Cỗ bàn,hương khói.v.v..dở dang nỗi niềm?

        Ng.Khánh,ngày của mẹ 2020.

lăng mộ đá toyota thanh hóa