VÔ TÌNH

Mới hay em đã giận hờn
Hèn chi, ngọn gió thổi buồn sang tôi
Tưởng rằng nghĩa nặng tình vơi
Vô tình làm nhạt khoảng trời nơi em
Trăng còn có lúc khuyết ,tròn
Làm người ai đã vẹn toàn được đâu
Bỏ qua vụn vặt cho nhau
Để câu thơ nối nhịp cầu thương yêu
Trời vẫn xanh, nắng nhạt chiều
Gửi tới em một cánh diều chao nghiêng !

                           Hà Nội,thu2016.lăng mộ đá toyota thanh hóa