BÁN MUA

                            Thị trường hiện hữu bao giờ
                            Buôn quan bán tước đã từ ngàn xưa
                            Lã Bất Vi buôn cả vua
                            Ai người bán gió và mua nắng trời
                            Bán mua chi nữa người ơi
                            Ba tắc đất một khoảng trời , đâu xa !

                                     --------------------------

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa