ĐỌC THƠ BẠN

 Viết khỏe

Thơ hay

Đọc đi, đọc lại,tôi say thơ người

Giá còn mười chín đôi mươi

Chắc là tôi đã đến nơi thăm nàng .


       Ng. Khánh, 9/2020.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa