NGHĨ VỀ HỘI

 Hội này Hội nọ đua hoa

Hương thơm thì ít, xót  xa lại nhiều

"XIN CHO" như thể bùa yêu

Len vào cả Hội nên điều trái ngang

Cái danh được mấy tấc gang

Mà sao lắm kẻ sẵn sàng "thiêu thân".


Ngẫm đời có được chữ "TÂM"

Trường tồn trong cõi thế nhân vô thường.


                            Hà Nội, 10/11/2020.

 


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa