HÌNH NHƯ

 Hình như từ ngữ xa tôi

Bỏ đi chơi mãi, biết nơi nào tìm


Hình như ý tứ im lìm

Làm thinh chi, để con tim đợi chờ


Hình như câu chữ thờ ơ

Chỉ ở nhà, nên câu thơ lạc vần


Rối bời cùng những phân vân

Phải làm gì, để ghép vần thành câu .


Ng. Khánh, 8/11/2021.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa