TẾT TẢN MẠN LÒNG

 Qua một đời phiêu dạt

Tết muốn về quê hương

Dịch cô vít chặn đường

Nỗi buồn thêm nặng trĩu !


Ngụp lặn tuổi niên thiếu

Mực nhòe vở học sinh

Tao ngộ đời chiến binh

Trắng đen thời công chức .


Biết cơ man khó nhọc

Cùng bấy nhiêu buồn vui

Thời gian mải miết trôi

Nợ đời bao vay trả ?


Nay cuộc sống thong thả

Bảy chín mùa xuân qua

Tinh thần vẫn chưa già

Nhưng đâu còn xuân sức .


Mong dịch mau kết thúc

Về thăm bù quê hương

Biết dẫu cuối con đường

Và cả đời phiêu dạt !


Hà Nội , Tết Nh.Dần.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa