MONG

 Hoa gạo thắp lửa tháng ba

Báo hiệu covid đang đà giảm nhanh .

Mong bình yên !

Mong an lành !

Để đời vơi chút mong manh thường ngày !


Ng. Khánh, 25/3/2022.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa