XUÂN BUỒN

Dịch bệnh ngăn về thăm quê

Lòng buồn thương theo lối về

Mặt trời lên từ nơi ấy

Hình như tiếng sóng chân đê .


Chống dịch không về thăm quê

Nỗi nhớ nặng theo đường về

Tiết xuân năm nay nhàn nhạt

Ngập mặn rừng , chim thiên di .


Tết không về thăm quê hương

Lăng Mộ hương khói vấn vương

Người thân ra vào ngóng đợi

Thói quen theo lẽ tự nhiên .


Dịch lan từ phố cùng làng

Để mùa xuân buồn mênh mang

Hoa đào hình như kém thắm

Lòng người lo lắng bất an .


Dân mình truyền thống kết đoàn

Dich bệnh ắt phải tiêu tan

Cuộc sống an bình trở lại

Đường quê vàng nắng ngập tràn .


Ng. Khánh,tháng 1/2022. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa