THEO LỜI BÁC DẬY

 Các Vua Hùng đã dựng nên nước Việt

Vua sáng, tôi hiền rạng rỡ nước non

Hùng thiêng thay mấy ngàn năm vàng son

Đã ghi tạc nên sông, thành núi

Có bao cuộc đại thắng xâm lăng sáng chói

Công đức cao dầy nuôi thế hệ tiếp sau

Dựng xây cơ đồ bền vững dài lâu

Nước non muôn đời ngày càng tươi đẹp

Bác Hồ dạy moi người ghi công ơn ,bồi đắp tiếp

Cháu con vâng lời cùng đồng điệu nhịp tim

Ta tự hào là con rồng ,cháu tiên

Phải chung sức ,chung lòng dựng xây đất nước

Cùng sánh vai với các cường quốc năm châu

Nhau cùng tiếp sóng trùng dương biển đảo tuyến đầu

Giữ ven toàn đất,biển ,trời ngàn đời bàn thạch

Lấy chân lý độc lập tự do ấm no hạnh phúc

Nước mạnh ,dân giàu Việt Nam muôn năm !


Hà Nội, 4/2022.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

lăng mộ đá toyota thanh hóa